Page 4 - Quat Tran Den Trang Tri Canh Go - Hamilton Air 2022
P. 4

KHI
KHÔNG
SỬ
DỤNG
QUẠT
TRẦN                   KHI
SỬ
DỤNG
QUẠT
TRẦN


                 36°C

                 34°C                           29°C
                 30°C
    Yêu
cầu
lựa
chọn
sải
cánh
quạt
theo
không
gian
phòng


                                                 SẢI
CÁNH
QUẠT
       > 38 m2

                                             SẢI
CÁNH
QUẠT
             20 - 38 m2


                                    SẢI
CÁNH
QUẠT
                13 - 18 m2            SẢI
CÁNH
QUẠT

                   < 8 - 13 m2      SẢI
CÁNH
QUẠT


                     < 6 m2

          MOTOR    AC
motor
-
có
công
suất
lớn
     MOTOR    DC
motor
-
Tiết
kiệm
lên
đến

         AC      hơn
80W,
được
sử
dụng
khá
            80%
tiêu
thụ
điện
năng
so


                phổ
biến,
mức
giá
rẻ.
                                         với
động
cơ
AC
thường
   1   2   3   4   5   6   7   8   9